Samtaler over telefon eller online

Hverdagen er hektisk og dette tilbud er især for de familier der har brug for:

en samtale, af omsorgsfuld karakter, et hoved skal tømmes, eller har behov for sparring og vejledning

familie-raadgivning-sparring-telefon

Denne slags samtaler er for jer der gerne vil opnå en øget fleksibilitet omkring tid og sted

Samtalerne kan gennemføres når tidspunktet er rigtig for jer, samtidig med at I bliver i jeres trygge rammer.

Rammen omkring samtalen er tillidsfuld, en ramme hvor jeres tanker og følelser kan siges højt. En ramme med rum for refleksion, et rum der kan være med til at give jeres familie den tiltrængte opmærksomhed.

Min tilgang til jer som familie vil være støttende og lyttende, samtidig vil I opleve, at jeg indimellem vil komme til at udfordre jeres naturlige overbevisninger med åbne og nysgerrige spørgsmål.

Mine indspark skal ses som kærlige og fyldt med tillid.

Disse samtaler er rammesat til at vare ca. 60. minutter. Jeg har ikke en stram bagkant, så der er altid tid til at afrunde og samle op på det rigtige tidspunkt. Disse samtaler bliver fulgt op af et referat I vil modtage på mail, inden 24 timer.  

Prisen: 895 kr. inkl. moms.

Her får du 60 minutters samtale og efterfølgende et gennemarbejdet referat, sendt på mail.

Det siger kunderne:

Efter min samtale med Siv, var jeg opløftet og min tillid til hele vores familiesituation var øget og mit mod til at handle og tage ansvar var styrket.

Siv støttede mig i at finde de styrker der allerede fandtes i vores familie. Efterfølgende lyser jeg på det jeg ønsker skal gro og gerne vil have mere af. Af hjertet, tak.

Da jeg kontaktede Siv, var jeg overbevist om, at mit barn var unormalt. Min tillid til folk omkring var minimal og jeg var skeptisk. Heldigvis fik Siv og jeg en samtale omkring de udfordringer jeg stod i.

Siv hjalp mig med helt konkrete redskaber til at se, høre og møde min søn.

I samarbejdet med Siv, har jeg udviklet en mere nuanceret tankegang. Jeg ser min søns hensigt frem for at reagere instinktivt på hans opførelse. Det har givet mig en stor ro og tryghed, at jeg nu forstå min dreng og er knap så indstillet på, hvad verden omkring mig synes, tænker og mener.