Med tid, tålmodighed, kærlighed og tillid vil du opleve de forandringer i dit familieliv der giver mening.

siv-fuglsang

At blive forældre er en stor omvæltning på flere planer

Helt fysisk drænes kroppen

Forældre bliver trætte både fysisk og psykisk. Det kan være overvældende at opleve at være så træt og så ikke kunne sove, når behovet for søvn er størst.

Samtidig oplever mange forældre en overraskelse i, hvor meget de egentlig kan klare på lidt søvn. Hvor trætte de egentlig kan føle sig og så alligevel får de taget hånd om deres børn, hverdagen, sig selv og hinanden.

Baby og børns søvn er også en af de helt store områder, der skaber bekymringer for forældre.  

Ordet træt, er umuligt at komme udenom når vi taler om forældreskabet og familielivet.

Men TRÆT er mere end blot den fysiske træthed der rammer når man bliver forældre.

Jeg har udviklet

TRÆT-MODELLEN

med fokus på:

Tilknytning, Relation, Ærlighed & Tillid

TRÆT er hele rammen omkring forældreskabet, den ramme der skaber trivsel, perspektiv og udvikling.

Sammen sætter vi fokus på de fire begreber og får skabt en harmoni og balance mellem dem, i jeres familie.

Med omdrejningspunkt i Tilknytning, Relation, Ærlighed & Tillid, kommer vi hele vejen rundt om jeres forældreskab. Sammen får vi sat fokus på hele familien med udgangspunkt i barnets tarv og barnets behov.

Med fokus på TRÆT, får vi belyst de fire vigtigste områder i forældreskabet. De fire områder er lige vigtige og er dybt afhængige af hinanden og har indirekte påvirkning på hinanden.  Med fokus på TILKNYTNING, RELATION, ÆRLIGHED & TILLID.

Vil I stå stærkt i jeres forældreskab – Nu, i dag og i morgen. 

Tillid

Tillid er en nødvendig faktor,
når vi snakker TILKNYTNING – RELATION & ÆRLIGHED

Tillid til at turde mestre, samt tilliden til at turde fejle og lære. Tilliden til, at du er den forældre dit barn har brug for. Tillid til, at du kender dit barn bedst. Der er nød til at være tillid begge veje i et forældreskab. Forældrene må have tillid til, at barnet er et kompetent individ fra fødslen. Et individ der ønsker at samarbejde ud fra bedste evne. Ligeledes må barnet opnå tillid til, at forældrene er pålidelige og ønsker at påtage sig forældreansvaret.     

Tilknytning

Her skabes fundamentet for alt sund udvikling. Tilknytningen vækker det naturlige behov for nærhed, omsorg og samspil i spædbarnet og forældrenes behov for at påtage sig ansvaret for det lille barn. Tilknytningen går begge veje, men forældrene er ansvarlige for den gode tilknytning. En tilknytning der i de fleste tilfælde vare livet ud. Moderens tilknytning til barnet begynder allerede under graviditeten, mens faderen eller øvrige omsorgspersoners tilknytning udvikler sig gennem samværet med barnet.  

Relation

Trygge relationer er livsvigtige for et barns udvikling. At kunne knytte sunde relationer til andre mennesker, har afgørende betydning for barnets fremtidige liv.

Ærlighed

I tilknytning og relationer er der følelser. Disse følelser må rummes, vises, mærkes og italesættes. Målet er ikke perfekte forældre. Men forældre der hengiver sig og ønsker tilknytningen og relationen til deres børn. Målet er ærlighed i samværet med hinanden. At turde være det menneske der træder frem i samværet med hinanden. At stå stærkt i selvværdet, selvtilliden og selvfølelsen. At turde sårbarheden i livet. Her findes plads til det hele menneske.

Det siger kunderne:

Mit samarbejde med Siv, var lige det tilbud jeg havde brug for. Siv gav rum for refleksion og støttede mig i at se flere perspektiver på et betændt familieliv der var i hårdknuder.

Har du brug for at løse hårdknuden op?
siv-fuglsang

Uddannelsesmæssigt har jeg en professionsbachelor i pædagogik, med en bred faglig profil.

Med indsigt i det pædagogiske felt fra en aktiv rolle, som arbejdende pædagog inden for både special- og normalområdet.

Samt en mere abstrakt og teoretisk tilgang, fra min Cand.mag. i Anvendt Filosofi ved Aalborg Universitet, med speciale i læringsfilosofi med udgangspunkt i pædagogik, dannelse, krop, læring, menneskets natur, erkendelse, refleksion samt etik og moral.

Siv Fuglsang, stifter og indehaver af
virksomheden: Familiepædagogen

Jeg har timevis
af erfaring
med ulvetimer

Gift og mor til tre børn i alderen 2,4 & 6 år. Privat har jeg boet i hus, lejlighed og rækkehus med småbørn. Jeg har indrettet og optimeret i en uendelighed og nyder det dynamiske element som børnefamilie. Vi har alle indflydelse på hinanden og de ting der sker omkring os, de rammer vi sætter bliver medskaber af fremtiden.

Igennem mit eget moderskab har jeg opnået stor erfaring med det at være forældre, disse erfaringer krydret med mine teoretiske kompetencer, min evne til at få barnets perspektiv med i en hver situation og så mine mere end ti års erfaring som pædagog, har skabt fundamentet for familiepædagogen.

Personligt har jeg været underdrejet af søvnmangel, graviditeter, angst for at miste, angsten for at glædes for meget. Vi ved jo alt er en fase, så det skal nok vende, men mens det står på, er det virkelig hårdt og helt fantastisk, på samme tid.

Alle de store og små oplevelser og alle følelser har jeg et personligt kendskab til. Samtidig har jeg en ukuelig optimisme, så alt hvad der end er ramt er blevet en katalysator, for udvikling og nye veje er blevet opdaget. Min grundlæggende optimisme krydret med en sund skepsis, har skabt grobund for meget refleksion. Mit personlige ønske og behov var at finde tilbage til min og min egen families sundefornuft. Inspiration er altid et kæmpe hit, jeg nyder at orientere mig, men ønsker blot inspiration til et allerede eksisterende fundament. Det jeg finder brugbart, kommer jeg i min mentale rygsæk og resten ryger ud med badevandet.

Som person er jeg åben og venlig, med en høj integritet. Jeg er autentisk, selvstændig og struktureret som menneske, hvor både glæde, overblik, handlekraft og ydmyghed præger min karakter.

Kommunikativt er jeg stærk og konstruktiv i dialogen. Med fokus på bolden, hvor tillid og nysgerrighed er bærende elementer. Jeg arbejder med en åbenhed, faglighed, samt en positiv og ressourcefyldt tilgang. Hvor en stor portion tålmodighed samt empati, komplementerer hinanden godt i udviklings situationer.