Forebyggende indsats

Mit tilbud er af forebyggende karakter, lad os forbygge mistrivsel, lad os komme mistrivslen i forkøbet, inden behandling af ekstern karakter bliver en nødvendighed.

Familien er en cirkulær dynamisk enhed, vi påvirker og påvirkes af hinanden.

Tag endelig kontakten, mens udfordringerne står på, eller når der er en smule ro omkring jer og refleksionerne er igang, her kan et pædagogisk indspark være relevant og kærkomment.

Hvad kan jeg tilbyde

Familiepædagogen tilbyder unikke forløb til hver familie. Forløb der tager udgangspunkt i jeres hverdag og jeres families fysiske rammer. Jeg ønsker at være til rådighed og tilrettelægge forløb så de passer til jeres familie.
Hver familie er unik, med individuelle ønsker og behov. Hvad der fungerer for jer, fungerer ikke automatisk hos naboen. Vi skal derfor finde et mod frem, et mod til at være familie på jeres måde

Besøg i hjemmet

Jeg vil gerne bistå jer i de forskellige udfordringer I møder som familie.

At møde jer på jeres hjemmebane, der hvor jeres dagligdag udspiller sig, der hvor magien, udfordringerne og frustrationer lever, giver mig et bedre kendskab til jeres familie og et praktisk indblik i jeres familie. Jeg kommer gerne og besøger jer når hele familie er hjemme, herved får jeg et mere realistisk billede af jer som familie. Ønsker I fred og ro omkring vores samarbejde, så ligger vi besøget når der er ro hos jer.

Ved første besøg får vi skabt en kontakt og det videre forløb aftaler vi her efter. Jeg bringer mine tanker og ideer til bordet, mens I får luftet jeres behov og ønsker. Ved besøg i hjemmet tilbyder jeg blandt andet observationsstudier, samtaler og deltager gerne i familiens rutiner. Mine besøg skal gerne være trygge og støttende. Hyppigheden af besøg i hjemme varierer meget mellem ét besøg og så længere forløb. Hver familie er unik og vi finder i samarbejde ind til jeres behov. 

Foruden besøg i hjemmet står jeg telefonisk samt online til rådighed.

Online samtale

Online samtaler er for jer der gerne vil opnå en øget fleksibilitet omkring tid og sted. Samtalerne kan gennemføres når tidspunktet er rigtig for jer, samtidig med at I kan blive i jeres trygge rammer.

Online samtaler er en fleksibel familieydelse hvor jeres ønsker og behov er i fokus. Samtalerne er for alle familier der ønsker at forbygge og skabe et bæredygtigt familieliv.

Den online ramme er en tillidsfuldt ramme, en ramme hvor jeres tanker og følelser kan blive sagt højt. En ramme med rum for refleksion, et rum der kan være med til at give jeres familie lidt kærlig opmærksomhed og mulighed for pædagogik sparring.
Min tilgang til jer som familie vil være støttende og lyttende, samtidig vil i opleve, at jeg indimellem vil komme til at udfordre jeres naturlige overbevisninger med åbne og nysgerrige spørgsmål.
Mine indspark skal ses som kærlige og fyldt med tillid.
Vores online samtaler gennemføres over Google Meet. Når en tid er aftalt, sender jeg en mail med en bekræftelse samt et link. Den første online samtale er rammesat til at vare 60 min. Her efter kan vores samtaler variere i længden, alt efter jeres ønske og behov. Jeg har ikke en stram bagkant, så der er altid tid til at afrunde på det rigtige tidspunkt.  

Samtale over telefon

Er for de familier der har brug for en mere akut samtale, eller i forbindelse med et forløb. Her kan der ringes mellem kl. 9-22. I tilfælde af andet arbejde, ringer jeg hurtigst muligt tilbage. Her kan der lyn hurtigt blive besvaret spørgsmål eller anden sparring kan gives. Den telefoniske samtale, kan også være en omsorgssamtale, hvor et fyldt hoved tømmes. Kontakt mig endelig og vi finder den rette metode for jer.

Mit tilbud

Forældresparring omkring livet og hverdagen med børn

At være forældre er en livslang opgave. Vores børn fødes ind i en allerede eksisterende verden.
Alligevel føles det ofte som om der sættes en streg fra livet før og efter børn.

Drømme omkring livet med børn

Inden børnene kommer til har vi ofte mange ideer, drømme og tanker omkring livet med børn. Hvordan vi helt sikkert vil være som forældre og hvordan vi helt bestem ikke vil være som forældre. Vi har ofte nogle tydelige visioner og forventninger.

Realiteterne

Når så endelig barnet fødes efter endt graviditet, bliver hverdagen indimellem ikke helt som vi havde drømt om. Måske overvældes vi af kærlighed ved første blik, måske går der lidt tid, inden den ubetingede følelse opstår. Måske overvældes man af bekymringer og ansvar. Alt dette krydret med benhårdt arbejde. I forældreskabet på godt og ondt kan man indimellem oplevet at fare vild i sine egne grundværdier og blive helt fremmede for sig selv.

Flere børn kommer til
Det kan også være familier der går fra et barn til flere børn. Hvordan takler vi helt praktisk de kommende udfordringer med indretninger, samt de øvrige børn? Hvordan forbereder vi dem bedst på den nye hverdag der venter lige rundt om hjørnet?

Omsorgssamtaler

Denne samtaleform er for dig der har brug for at samtale med et udefra stående menneske. Indimellem er netværket ikke helt nok. Samtidig kan et terapiforløb virke uoverskueligt og visitation til offentlige tilbud kan have lange ventelister. Jeg har ingen aktier i dig eller din familie. Jeg rummer dig, og denne slags samtale kan bidrage til trivsel og udvikling.

Du er i fokus og lige som du skal være
Jeg står klar med ægte interesse og engagement i lige præcis dit udgangspunkt. Ønsket ved disse samtaler er ikke at fikse dig, du er lige præcis som du skal være.

Tag første skridt
I omsorgssamtalerne tilbyder jeg dig, at tage første skridt i forhold til at yde dig selv omsorg.

Du kan bruge disse samtaler som en hotline, hvis det hele bliver for meget, eller du kan bruge mig til at få struktur på tanker og følelser. I fællesskab finder vi ud af hvad Du har brug for.

Samtale vedrørende det lavpraktiske ved at være en børnefamilie:

Den store omvæltning
At gå fra at være kærester, til at blive forældre er en kæmpe omvæltning, en omvæltning som river alt op med rod. en omvæltning som ikke kan undgås.

Alt det praktiske
I denne proces kan man fare helt vild i alt det praktiske i forhold til indretning, indkøb og klargøring til babyen ankommer. Her kan jeg bistå med ideer til pusleplads, legeområde, indretning af soveplads etc…..
Struktur på hverdagen
Det kan også være at familien har brug for hjælp til at udvikling nogle metoder til at planlægge og strukturere familielivet i og udenfor familien. Hvordan får vi lavet mad, gjort rent, badet og gjort klar til den kommende dag?

Samtidig med, at vi gerne vil have noget kvalitet og nærvær ind i de sparsomme timer vi har sammen som familie.