Det ønskede familieliv

Som familiepædagogen ønsker jeg at vende tilbage til det nære relationsarbejde. Jeg viser jer tilliden til, at I allerede har det der skal til for at leve som den familie I drømmer om.

Det jeg ønsker er at alle familier trives og lever som den familie vi hver især ønsker.
I mit møde med jer, vil I møde en autentisk person med en kærlig interesse i jer og jeres familie.

Hvad er familiepædagogen

Igennem navnet familiepædagogen er det lykkedes mig, at koble mine pædagogiske samt filosofiske erfaringer med mine personlige erfaringer som mor og familiemenneske.

Min kæmpe store interesse for børn, familier og pædagogik smelter sammen i familiepædagogen. Min store motivation er mit ønske om nærvær, omsorg og relations arbejde i trygge og støttende rammer.  

Passion
Familiepædagogens ønske er at bistå familier i familiens trygge og kendte rammer. Jeg vil gerne være behjælpelig med at få belyst allerede eksisterende ressourcer i forbindelse med håndteringen af diverse udfordringer, der opstår i familier. Ressourcer der kan være blevet væk eller glemt midt i hverdagens gøren og laden.

Udfordringer
Hvor søvnmangel og den evige omstillingsparathed der hele tiden præger en hverdag med børn, samt den dårlige samvittighed over aldrig at gøre det godt nok, til trods for hvor hurtigt vi løber, kan fjerne enhver kontakt til den sunde fornuft og kerneværdierne i familien.

 

Familielivet på godt og ondt

Familielivet er kontrastfyldt og omgivet af konstante dilemmaer. Her skal der balanceres mellem den hårfine grænser mellem individ og fællesskab. Hvordan en hver familie er unik samtidig med at familien er en del af det omkring værende samfund. Et samfund i konstant bevægelse og forandring.

Familielivet veksler mellem harmoni og disharmoni, en familie er ligeledes konstant i bevægelse. En bevægelse hvor den enkeltes bidrag har værdi for fællesskabet. Vi både skaber og skabes i samspillet.

Det enkelte familiemedlem bidrager med sit personlige engagement, viden og kunnen. Et samspil af dynamisk karakter der består af ligheder, forskelligheder og modsætninger hvilket i sidste ende er det, der skaber helheden i familien. 

I sin optimale form, fungerer familien som en tryg fødselsmæssige base. Her stilles vores behov for nærhed, intimitet, varme og fortrolighed. I familien har vi brug for at føle os uerstattelige. Her tankes vi virkelig op på tilknytningen.

Det konfliktfyldte element i det moderne samfund, er at vi har et øget behov for familiefunktionen, samtidig med at der er flere træk i moderniteten, der vanskeliggør familiernes mulighed for at udføre funktionen.

Heldigvis kan vi forbygge og skabe et bæredygtigt familieliv, en forebyggelse der kan ske i familien. Ved at vi i familierne tager det i opløbet og i stedet for at behandle så forbygger vi mistrivsel. På den måde, er I som familie allerede foran på point.

Det moderne forældreskab bygger på en fortid der står i kontrast til det nutidige forældreskab. Fortidens naturligheder har ikke længere samme gyldighed. I denne tid bombarderes vi ved information, inspiration og anbefalinger hvor end vi vender hovedet hen.

Familie anno 2020 er et enormt mangfoldigt begreb. Vi lever i mange forskellige familiekonstellationer. Flere familier står derfor i den konstante kamp mellem traditioner og fornyelse.

Denne kamp kan være opslidende og enormt vanskelig at manøvrerer i. Derfor ønsker jeg at gøre jer følgeskab på en del af jeres rejse. Den del hvor jeres bevidsthed øges og de små skridt tages hen i mod jeres ønskede familieliv.

Inden barnet er ankommet har de fleste forældre gjort sig flere tanker omkring livet med et barn. Listen er ofte lang omkring de ting, som forældrene helt sikkert ved at de aldrig vil komme til at gøre. En liste som løbende reduceres, for til sidst helt at forsvinde. Da teori og praksis meget ofte er svært foreneligt.

At have børn er drøn hårdt. Det kan mærke helt ind i knoglerne, hvordan det fysiske arbejde med børn trækker tænder ud. Samtid er det et enormt hårdt mentalt arbejde at have børn. Både det fysiske og mentale spiller sammen og giver forældre det konstante omstillingsparathed det kræver at trives i livet med børn. Når et barn fødes, starter det helt store omsorgsarbejde. Det lille barn kan endnu ikke udsætte egne behov, de behov der opstår skal løses ret meget nu og her. Når forældre er i konstant alarmberedskab og klar til handling, trækkes der store veksler på familielivet. Veksler der i flere familier sætter sine spor. Spor der i sidste ende kan blive så store at der skal noget seriøst arbejde til, for at en familie kan bestå i sin helhed. Forældre relationen bliver konstant presset og vi ser og viser sider af os selv og hinanden, vi end ikke selv vidste vi indeholdte. Sider vi hver især skal lære at takle og ikke mindst leve med, samtidig med, at vi skal lære at leve med nye sider hos en partner. Sider vi måske ikke helt viste vi købte os ind på, da vi hoppede ind i livet med børn.